Všetky telesá niektoré svetelné lúče pohlcujú, iné odrážajú, alebo prepúšťajú. Túto ich vlastnosť vnímame ako farbu. Biele svetlo obsahuje tri základné alebo prvotné /primárne/ farby : žltú, červenú a modrú. Každá zložená farba, ktorá vznikla zmiešaním dvoch primárnych, je doplnkovou /komplementárnou/farbou tretej primárnej farby.

Žltá, červená, modrá sú farby primárne alebo základné. Zelená, fialová, oranžová sú farby sekundárne alebo zložené. Fialová/ sekundárna/ je komplementárnou / doplnkovou/ farbou žltej /primárnej/ a vzniká zmiešaním dvoch primárnych farieb: modrej a červenej. Komplementárne farby sa navzájom zdôrazňujú. Čiže keď položíme vedľa seba zelenú a červenú, zelená sa vidí svietivejšia a červená červenšia.