Výtvarná výchova rozvíja osobnosť človeka, jeho cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, obrazotvornosť a analytické myslenie. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Je to tvorivý proces, má schopnosť vyjadrovaciu, interpretačnú, výchovnú i vzdelávaciu. Rôznymi výtvarnými technikami môžeme vyjadriť svoje predstavy, postoje, pocity, sebavyjadrovanie.

Kresba je základný výtvarný postup, väčšinou jednofarebný. Pri viacfarebnej kresbe je diskutabilné, či ide o kresbu alebo už o maľbu. Podľa výskumov sa líši kresba od maľby tým, že je do kresby zapojená ľavá mozgová hemisféra, zatiaľ čo maľba je záležitosťou pravej.

Základom k maľbe alebo kresbe je vždy maliarske plátno alebo papier, stojan, štetce, maliarske farby či iné maliarske potreby. Pokrokom doby sa ale výtvarné techniky viac rozšírili, ľudia sa im začali viac venovať a vznikali ďalšie a nové výtvarné techniky ako napr. grafika, batika, pastel, koláž, litografia....

Kresbu môžeme robiť všetkými možnými nástrojmi – nanášať prstami, perami, nohami, špachtľou atď. Výtvarné potreby sú určené všetkým ľudom bez ohľadu na vek či postavenie a každý si môže nájsť tú svoju obľúbenú výtvarnú techniku.

kategoria-da-vinci-posledna-vecera