Suchý pastel

Suchý pastel - základnou vlastnosťou okrúhlych pastelov je ľahké rozotieranie dostatočného množstva materiálu na podložku, čím sa umožňuje následné roztieranie farebných prachových častíc. Táto technika poskytuje neobmedzené možnosti zmeny výdatnosti farieb a odtieňov.

Roztieraním tak ľahšie dosiahneme tieňovanie kresby. Po dokončení kresby je vhodné použiť prípravok fixatív, ktorý zabráni následnému rozmazávaniu dokončeného výtvarného diela. Farebná ponuka týchto pastelov je veľmi široká.

Mastný tvrdý pastel (mastné kriedy)

Mastný tvrdý pastel je vyrobený z rovnakého materiálu ako pastelky. Má tvar malých hranolov a je približne 8 milimetrov široký a 12 centimetrov dlhý. Aby sa zabránilo pošpineniu prstov, tak sa mastné pastely pokrývajú jemným lakom.

Keďže sú mastné kriedy široké, výborne sa hodia na maľovanie pozadia, prípadne veľkých plôch. Aj napriek tomu je však nimi možné kresliť aj tie najjemnejšie čiary, pokiaľ použijete hrany. Rohy sa dajú zas veľmi dobre použiť na kreslenie obrysov. Podobne ako používanie akvarelových pasteliek, tak aj mastné kriedy sú technicky veľmi jednoduché na používanie.

Zloženie mastného pastelu

Základom farebného jadra tvrdých pastelov sú výdatné, vysoko kvalitné a dokonale dispergované (jemne rozptýlené) pigmenty. Na ich svetlostálosti a dávkovanej koncentrácii je závislý aj konečný výsledok a trvanlivosť maliarskeho diela. Z tohto dôvodu je pre tento výrobok v celej svojej farebnej škále predpísaná vysoká koncentrácia dávkovania farebných pigmentov. Ďalšou významnou zložkou je biela hlina - spravidla bielený kaolín najvyššej čistoty a jemnosti. Ten dáva pastelovým jadrám spolu s prídavkom pojív a ďalších prídavných látok nezameniteľnú charakteristickú vlastnosť pri roztieraní na podklad.

Žiadny komponent použitý pri výrobe pastelu neobsahuje toxické či inak škodlivé látky a finálny produkt je vhodný pre všetky vekové kategórie.