Vznikol v 80. a 90. rokoch 19. storočia vo Francúzsku. Tento umelecký smer vychádzal z impresionizmu, niekedy je nazývaný neoimpresionizmom. Názov vznikol od francúzskeho slova point - bodka. V tej dobe sa nový inovatívny štýl dočkal kritiky, ale neskôr sa stal maliarskou rutinou.

Maľba pointilistov

Pointilizmus je maliarska metóda zameraná na pôsobenie farieb a procesu videnia a je založená na optických zákonitostiach. Opiera sa o výsledky analytického skúmania svetla, fyziológie videnia a objavov z psychológie. Objavy v oblasti optiky mali vplyv na generáciu mladých maliarov. Podľa nich maľba existuje oddelene od predmetu a má vlastnú výrazovú hodnotu. Umelci sa snažili zachytiť atmosféru pomocou malých, vzdialených bodov základných farieb a vytvoriť dojem veľa rôznych farieb. Spočíva v tom, že sa čistá, nemiešaná farba pokladá malými ťahmi štetca alebo vo farebných škvrnách vedľa seba, ktoré splývajú v oku do jemných zmiešaných tónov a odtieňov. Nanáša sa na plátno v podobe malých bodiek, malých štvorčekov alebo bodov. Zblízka pôsobia obrazy detailnou zložitosťou, ale z diaľky harmonicky a jemnou farebnosťou. Farby sa pri maľbe nemiešajú na palete, ale je použitá presne taká farba, aká je v tube.

Výsledný farebný efekt sa tvorí v oku pozorovateľa a  je založený na schopnostiach vnímania oka a mysle, kde sa jednotlivé body miešajú do celej škály farieb. Už v tej dobe bolo vedecky dokázané, že sietnica oka prijíma vnímaný obraz formou miniatúrnych rastrových bodov a ty sa skladajú v celok. Na zachytenie prírody a jasu maliari používali čisté farby, biela bola nahradená šedou a čierna tmavo modrou alebo tmavo zelenou. Nový princíp užívania farieb bol  prepracovaný George Seuratem a Paul Signacom. Tento štýl nemal veľa nástupcov, nakoľko bol časovo náročný a príliš pracný. Ešte viac technický je divisionizmus, ktorý vznikol v Taliansku a nadväzuje na pointilizmus. Je založený na úplnom delení ťahu štetca a nanášaním farieb špeciálnou technikou. Namiesto bodiek  rozmiestňovali maliari na plátno tenké farebné prúžky.

Predstavitelia pointilizmu

Najvýznamnejším predstaviteľom pointilizmu boli George Seurat a Paul Signac, ktorí novému videniu prispôsobili aj metodiku maľby. Seurat založil túto techniku maľby a so Signacem ich táto tvorivá metóda v umeleckej oblasti spojovala a ďalej ju rozvíjali. Teoretické rozpracovanie technického postupu farebnej kompozície obrazu zároveň predznamenáva abstraktné maliarstvo.
Ovplyvnení tvorbou pointilizmu boli aj Camille Pissarro a Henri Edmond Cross.

George Seurat

  • Nedeľňajšie popoludnie v La Grande Jatte (1884) - najznámejší olej na plátne francúzskeho impresionistu. Je namaľovaný technikou pointilizmu. Na obraze je znázornený ostrov na Seine, kde sa radi stretávali parížski umelci. Seurat tento obraz maľoval dva roky a je zložený z obrovského množstva malých bodov. Venoval mu viac než šesťdesiat prípravných študií.
  • Sprievod (1889) – obraz maľovaný kontrastnými bodmi, typickými pre pointilizmus
  • Modelky (1887-1888) -  olej na plátně;  na obraze sú zobrazené tri nahé modelky v jeho ateliéri,  namaľované technikou divizionizmu

Georges Seurat - A Sunday on La Grande Jatte -- 1884 - Google Art Project

Paul Signac

Portrét Félixa Feneona (1890), olej na plátne maľovaný metódou pointilizmu.

Signac - Portrait de Félix Fénéon

Camille Pissarro

Bol francúzsky maliar, autor impresionistických a postimpresionistických krajín. Bol ovplyvnený anglickou a francúzskou krajinomaľbou, vidieckymi motívmi a pohľadmi na parížske bulváre. V roku 1885 sa spoznáva s P. Signacom a G. Seuratom. Pod ich vplyvom maľuje do roku 1891 v štýle pointilizmu.

Pissarro The-pont-neuf-shipwreck-of-the-bonne-mere-1901

Henri Edmond Cross

Vlastným menom Delacroix, francúzsky maliar, ktorý prevzal metódu divizionizmu a pointilizmu. Jeho obrazy a obzvlášť akvarely, sú rozložené farbami do sústavy čistých farebných bodov žiarivej farebnosti a smerujú až k fauvizmu.

La fuite des nymphes

Použité zdroje

Novák, Luděk: Postimpresionismus  (Nakladatelství čsl. výtvarných umělců, 1965
Bauer, Alois: Dějiny výtvarného umění ( Rubico, 1998)
http://www.vytvarka.eu/kresleni/pointilism.htm
http://www.slavneobrazy.cz/seurat-georges-nedelni-odpoledne-na-ostrove-grande-jatte-ido-2003
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/Postimpresionismus/Seurat/Georges