Pigmenty sú jednofarebný materiál v podobe jemného prášku, ktorý je základom všetkých druhov farieb. Pigmenty /práškové farby/ sú rozpustné vo vode, liehu alebo oleji. Sú to tuhé oddelené čiastočky v rôznych farbách, ktoré sú základom vodových farieb. Všetky majú tie isté vlastnosti – odlišujú sa svojou pevnosťou, farebnou stálosťou a stupňom priesvitnosti. Pri výrobe vodovej farby sa práškový pigment zmieša s vodou rozpustným spojivom, ako napr. arabská guma a rozomelie sa.

Pigmenty používané na akvarelové maľby sú rovnaké ako pigmenty používané na iné druhy maľby, napr. na maľbu olejovými alebo akrylovými farbami. Umeleckým potrebám vyhovujú len pigmenty stále, ktoré nemenia odtieň, neblednú ani nečernejú a ktoré majú okrem toho vhodnú štruktúru, nutnú farbiacu výdatnosť i kryciu mohutnosť a náležitú absorpciu pojivových látok.